Skip to main content

התארגנות לראש השנה תשפ"ב


eggs_news

 

 

 

 

                                                                      ערב ראש השנה תשפ"ב                                                                                                                                                                                             ספטמבר 2021

לקוח נכבד!!!                        

 

 

   אנו בפיתחה של שנה עברית חדשה, תקופת החגים היא תקופה עם מספר ימי עבודה    

   קטן, דבר המכביד על מתן השירות.

 

  • ערב ראש השנה חל ביום שני  6 בספטמבר.
  • ערב יום כיפור חל ביום רביעי 15 בספטמבר.
  • ערב סוכות חל ביום שני 20 בספטמבר.
  • ערב חג (שמיני עצרת) חל ביום שני 27 בספטמבר.

 

 

אנו נודה לכם לתת תשומת לב יתרה להזמנות, להשתדל להזמין מספר ימים מראש. לדאוג למלאי גבוה ככל האפשר ולהשתדל לא להזמין מהיום להיום.

 

נבקשכם לקבל בהבנה התקשרות יזומה שלנו במידת הצורך, כדי להקדים הזמנות.

בערבי חג אבקשכם להעביר את ההזמנות עד שעה 11.00 בבוקר. בחול מועד סוכות נא להעביר את ההזמנות עד שעה 12.30 בצהריים.

 

                                                              

 

 

                                                                     בברכת שנה טובה ומוצלחת

                                                                       

                                                                                  אבי מנוחין

                                                                                      מנכ"ל