מחלקת אבטחת האיכות בתדמיר


מכון תדמיר הוסמך לראשונה לתקן האיכות ISO 9001 בשנת 1999. מאז ועד היום הנהלים
עודכנו ושודרגו בכל שידרוג שבוצע בתקן. 
כיום החל מנובמבר 2017 המפעל מוסמך לתקן בגרסתו האחרונה תקן ISO 9001:2015.

פעילות מחלקת אבטחת האיכות

מחלקה עוסקת במגוון רחב של פעילויות הנגזרות מדרישות תקן האיכות לשיפור מתמיד של ניהול האיכות .

להלן עיקר פעילויות המחלקה : 
ביצוע ומעקב סקרי סיכון של תהליכי הייצור ,מעקב אחר הפעילות המתקנת. 
ניהול סקרי הנהלה בהשתתפות כל מנהלי המחלקות ,מעקב אחר קבלת ההחלטות.
בדיקה שותפת של אפקטיויות מערכת האיכות.
ביצוע מבדקי איכות פנימיים במהלך כל השנה , מעקב על ביצוע תיקונים של ליקויים שהתגלו.
ליווי מבדקי המעקב השנתיים של מכון לבקרת איכות ומעקב לאחר פעולות המתקנות של הליקויים .
מעקב רבעוני של יעדי האיכות השנתיים מול כל מנהלי המחלקות ,ניתוחים סטטיסטיים של הנתונים והגשת דו"ח למנכ"ל לקבלת החלטות.
מעקב אחר ביצוע הדרכות לעובדים חדשים ,עדכוני נהלים והדרכות רענון.
ניהול סקרי שביעות רצון שנתיים ,סיכומם והצגתם לקבלת החלטות לשיפור הממצאים.
עדכון והתאמה שותפת של נהלים פנימיים ,כתיבת נהלים חדשים עם מנהלי המחלקות בקשת רחבה של פעילויות המפעל.
השתתפות בהשתלמויות ללימוד והכרת השינויים הנובעים מעדכוני נהלי האיכות להטמעתם ולהדרכת בעלי התפקידים במפעל.

 

מהנעשה במחלקה

עדכון והוספת נהלים פנימיים בקשת רחבה של פעילויות.
עדכון והתאמת נהלים בגישה תהליכית.
מדידת אפקטיביות ההדרכות.