Tadmir2
Tadmir1

עוף טרי ובריא

חברת "עוף טרי ובריא" מפעילה את משחטת צפת אשר החלה לפעול בשנת 2009. החברה בבעלות מלאה של "קבוצת תדמיר".  המשחטה ממוקמת באזור התעשיה החדש בצפת. המשחטה שוחטת עופות פטימים טבעיים המשווקים תחת המותגים "משק ארצי" ו"טבעוף".

View More
פטם ירושלים

חברת "פטם ירושלים" מגדלת ומשווקת עופות פטימים לבשר. בגידולי הפטם תקופת הגידול קצרה יחסית וגיל שווק העופות נע סביב 40 יום. העופות משווקים למשחטות שונות הקשורות לחברה ובין היתר למשחטת צפת בבעלות "קבוצת תדמיר".

View More
הקבוצה הירושלמית ליבוא ושיווק מספוא

<p>"הקבוצה הירושלמית" בבעלות "קבוצת תדמיר" מייבאת ומשווקת גרעינים וחומרי גלם אחרים לענף התערובת ולענף מרכזי המזון לבקר. בשנתיים האחרונות, בהמשך לגידול גם לתחום שחיטת הבקר והצאן.</p>

View More
תדמיר שיאון אנרגיה

<p>חברת תדמיר-שיאון אנרגיה מקבוצת תדמיר עוסקת בתחום האנרגיות המתחדשות ובעיקר בתחום הסולרי (פוטו-וולטי)</p>

View More
גליקסמן-תדמיר גידול ושיווק פרגיות

<p>"קבוצת תדמיר" שותפה בהיקף 50% בחברת "גליקסמן-תדמיר גידול ושיווק פרגיות" בע"מ חברת "גליקסמן-תדמיר" מייצרת ומשווקת פרגיות קלות להטלת ביצי מאכל.</p>

View More
קבוצת תדמיר נדל"ן

קבוצת תדמיר נדל"ן חברת בת בבעלות מלאה של קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) בע"מ עוסקת בייזום, פיתוח, הקמה, השבחה, השכרה וניהול נכסים המשמשים ללוגיסטיקה, תעשיה ומשרדים וכן עוסקת בייזום פרויקטים באזורי התעסוקה במושבים. החברה מנוהלת ע"י עו"ד טוני עזרא – מרגלית. רון ארצי מכהן כיו"ר החברה. להרחבה לחצו על התמונה להלן

View More
חוות הבוקרים

הקבוצה הירושלמית לייצור ושיווק בשר - עוסקת בגידול עגלים. כל שרשרת הערך-הגידול. ההזנה וייצור מוצרי הבשר נעשים כולם ע"י "קבוצת תדמיר" - תחת "הקבוצה הירושלמית" המוצרים משווקים תחת המותג "חוות הבוקרים". המוצרים משווקים לקצביות, רשתות השיווק ומסעדות.

View More

Who are we


מכון התערובת "תדמיר" הוקם בשנת 1984 כמפעל אזורי האמור לשרת את ישובי פרוזדור ירושלים.
המכון הקודם שכן בת"א באזור נחלת יהודה ונסגר כאשר הוקם המפעל החדש הנוכחי הממוקם באזור
התעשיה הר טוב ע"י בית שמש.

Learn More

Marketing


היום "קבוצת תדמיר" משווקת תערובות פרט לאזור ירושלים באזור הנגב, בערבה, בבקעה,בצפון ובמרכז
הארץ הן למושבים הן לקיבוצים והן לחברות פרטיות אשר קמו עם השנים ולחברות הבת שבבעלותה.

יעד שיווק נוסף שהתפתח משמעותית הוא מגדלי צאן בפזורה הבדואית בנגב.

כמו כן הורחב שיווק התערובת ללקוחות ברשות הפלסטינית.