מדיניות איכות הסביבה של "קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006)" בע"מ


"קבוצת תדמיר ניהול והפעלה ( 2006)" בע"מ  עוסקת בתחום ייצור ושיווק תערובות לבעלי חיים. מטרת החברה להצליח בשוק התחרותי הקיים,
תוך צמצום השפעות סביבתיות ושימוש מושכל במשאבים כל זאת תוך יצור מוצרים איכותיים העונים לדרישות ,ציפיות וצרכי הלקוחות.
הנהלת החברה עושה את כל המאמצים לצמצום מפגעים סביבתיים  
בתהליכי הייצור והאחסון ופועלת להתאמת הציוד לצורך זה. 
 
מטרת נהלי איכות הסביבה הנה להבטיח מערך הבטחת איכות סביבה כזה שמקיים רמת איכות התואמת את דרישות המשרד להגנת הסביבה, לקבוע שיטות עבודה ונהלים להשגת מטרות אלו בצורה יעילה ביותר.
 
הנהלת החברה מחויבת ליישם את נהלי איכות הסביבה ולעמוד בדרישות החקיקה ,בתקנים ובתקנות הנוגעים לשמירת איכות הסביבה.
התחיבות החברה הנה שיפור מתמיד בהשפעות הסביבתיות ותשלב  שיקולים סביבתיים בתהליכי הייצור והאחסון,תאמץ טכנולוגיות חדישות המצמצמות מפגעי סביבה וזהום הסביבה.
מחוייבות החברה הנה הטמעת מדיניות זו בכל רובדי החברה ועובדיה.
עובדי ומנהלי החברה מתחייבים לשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המוסמכות בתחום איכות הסביבה ,לרבות המשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית.   

בכל נושא הקשור לאיכות הסביבה ניתן לפנות לאיש הקשר במפעל - אליאס אליעזר - בטלפון 052-4701165
 
 
                             
אבי מנוחין
מנכ"ל