Skip to main content

התחזית - יש להיערך להתייקרות במחירי התערובת


eggs_news

 

התחזית: אי וודאות במחירי התערובות עם נגיעות אופטימיות

מחיר חומרי הגלם ממשיך להתייקר בחודשיים הראשונים של 2021, אמנם זה לא הזמן להתנבא לגבי מחירי חומרי הגלם בהמשך השנה, אך ייתכן שתחול התמתנות – יש להמשיך ולעקוב

אבי מנוחין, מנכ"ל תדמיר

בניוזלטר הקודם פרסמתי מאמר על מחירי חומרי הגלם וההשפעה של זה על מחירי התערובות, אני מודה שלא הייתי בטוח שהנושא יעניין אתכם. להפתעתי, המאמר יצר לא מעט עניין ובהחלט עודד אותי להמשיך במלאכה. היות והרבעון הראשון עוד לא הסתיים ויש לא מעט גורמים שצפויים להשפיע על התחום ולא התבהרו, הפעם נתמקד במה קורה ומה צפוי לקרות.

אז, מה המצב בשוק חומרי הגלם? 

את 2020 סיימנו בעליות מחירים של כ-35% במחירי חומרי הגלם לתערובות, מה שהכניס את כל השרשרת התלויה במחירו של הגרעין לכוננות ספיגה מתוך הנחה שצפויה התייקרות משמעותית לאורך זמן. עוד מוקדם מדי להעריך לאן פני הדברים בשנת 2021, אולם בחודשיים וחצי שעברו מחילת השנה, ניתן בהחלט לדבר על המשך מגמת עליית המחירים ולומר כי הרבעון הראשון של 2021 ממשיך במידה רבה את המגמה של הרבעון האחרון של 2020.

כרגיל בשוק הסחורות, הגורמים המשפיעים על המחיר רבים ולא ניתן לבודד אותם ובין הגורמים המשפיעים ניתן למנות: עליה במחירי ההובלה הימית, שנגרמה גם בשל העלייה במחירי הנפט, פרמיות שונות וביניהן פרמיית הייבוא, מזג האוויר, ספקולנטים, הרכישות שמבצעת סין, החלטות הזריעה של ארה"ב ועכשיו עולה גורם חדש שלא ברור כיצד ישפיע ומקורו בעימות הדיפלומטי המתגבש בין הממשל החדש של ביידן בארצות הברית ורוסיה של פוטין.

השוק המקומי כמעט בסוף הרבעון הראשון: במגמת עליה

העליות בבורסה העולמית משתקפות היטב גם בשוק המקומי כאן בישראל. אם נתבונן בעליית מחירי חומרי הגלם בחודשיים וחצי הראשונים של שנת 2021 בישראל, קל להבחין בהתייקרות המחירים:

חומר הגלם

עליית המחיר הממוצעת באחוזים

 3.1.2021-18.3.2021

תירס

11%

חיטה

3.7%

שעורה

13%

כוספת סויה

ללא שינוי

כוספת חמניות

15%

כוספת לפתית

12%

גלוטן פיד

19%

די.די.ג'י

26%

שמן סופסטוק

35%

 

מה הלאה? הערכה זהירה

הערכה מפוקחת שלי היא כי עד חודש אוגוסט השנה המשך התייקרות מחיר התערובות צפוי. בספטמבר התמונה תתבהר משום שצפוי יבול חדש והוא עשוי להוביל להורדה של מחירי חומרי הגלם, אבל שוב – מוקדם מדי להתנבא. בינתיים העולם עוד לא נמצא בשלב של אחרי הקורונה, מדינות באירופה כמו צרפת שוב מהדקות סגרים ואי הוודאות לגבי ההתמודדות העולמית עם הקורונה עוד גדול, למרות שאם התרחבות היקפי המתחסנים ניתן לשער שהמצב ישתפר. גם יחסי החוץ של ארצות הברית משתנים עם כניסת הממשל החדש וגם לזה עשויה להיות השפעה מכריעה על עתיד מחירי חומרי הגלם.

עם זאת, דברים יתבהרו יותר כאשר בסוף החודש (מרץ 2021) יפורסם דוח הזריעה והמלאי הרבעוני, שבהחלט עשוי להשפיע, לכאן או לכאן, על מחירי הבורסה ומשם על כל שרשרת המסחר. על זה נאמר – ימים יגידו, אבל בינתיים הימים ימי פסח וזה הזמן לאחל חג שמח, בריא ומשפחתי.