Skip to main content

חשיבות המעקב אחרי צריכת המים של האפרוחים - ארנון סטרשנוב מדריך שדה/תזונאי


eggs_news

 

חשיבות המעקב אחרי צריכת המים של אפרוחים

Written by :

Michael Czarik , Brian Fairchild and Connie Mou . University of  Georgia USA . 

 

להתחלת גידול טובה ישנה השפעה מכרעת על תוצאות הגידול הסופיות .

אין זמן שבו גדל העוף מה יותר מאשר בשבוע הראשון לחייו . במהלך השבוע האחרון לחיי להקה בת 42 יום , יעלה משקל העופות בכשליש , לעומת זאת , אפרוח יכפיל את משקלו פי 4 ואף יותר במהלך השבוע הראשון לחייו . כמובן שאם אפרוח גדל כל כך מהר בוא יצטרך לאכול כמות גדולה של מזון .  מחקרים הראו שבמשך היום המלא הראשון לחייו , אוכל האפרוח כמות מזון השווה לכרבע ממשקלו . עם סיום השבוע הראשון לחייו , אפרוח שבקע במשקל של 40 גרם  יאכל  כ 150 גרם מזון  ויעלה במשקל  כ 140 גרם .

קצב גדילה מהיר במהלך השבוע  ראשון  יכול להיות מושג רק אם לאפרוחים תהיה גישה לשפע של מים . אפרוח לא יאכל ומכאן גם לא יגדל אם לא יוכל לשתות . במאמר קודם שפורסם נמצא שאפרוח ישתה במהלך הימים הראשונים לגידולו כ שלושה גרם מים על כל גרם מזון נאכל . עד לסיום השבוע הראשון האפרוח ישתה כמות מים הגבוהה פי 8  ואף יותר  ממשקלו ההתחלתי .

לאחרונה בוצע מחקר בחוות פטמים מסחרית שמטרתו הייתה לבחון את צריכת המים של אפרוחים במהלך השבוע הראשון .

עשרים ושניים מבני לול צוידו במדי מים שרגישותם הייתה פי 50 ממדי המים המקובלים ואפשרו מעקב צמוד .

גרף מספר 1 מראה את מראה את צריכת המים היומית בגלון ל 10000 אפרוחים וכן את השונות בין המבנים שנבחנו .

 

צריכת מים הממוצעת לאפרוח בגיל יום הייתה כ 211  ליטר ל 10000  אפרוחים . בגיל 7 ימים הייתה הצריכה הממוצעת  כ 720  ליטר ל 1000 אפרוחים  פי 3.3 . עבור מבנה המאכלס   25000  פטמים ניתן לתרגם את הנתונים ל עליה מקצב זרימה של 0.37 ליטר לדקה לקצב  של 1.25 ליטר לשנייה . 400 אפרוחים בכל מבנה נשקלו עם הגעתם ללול וכמו כן ביום 1 וביום 7 . משקל האפרוחים עלה בממוצע ברבע במהלך היום הראשון לחייהם . בין היום הראשון לשביעי עלה משקל העופות פי 3.7

בדומה לעליה בצריכת המים שהייתה פי 3.3. ,

גרף מס 2 מדגים את היחס שבין צריכת המים לבין משקל העופות ביום ה 7 . העופות הכבדים  יותר , נטו להיות בעלי צריכת המים הגבוהה יותר ת בעוד בעלי המשקלים הנמוכים נטו לניות בעלי צריכת המים הנמוכה יותר . העובדה  כמובן אינה מפתיעה ככל שהאפרוחים גדולים יתר הם ישתו יותר מאשר אפרוחים קטנים אבל זה מלמד שצריכת המים יכולה להיות כלי אפקטיבי במעקב אחרי ביצועי הלהקה .

 

 

הערכת ביצועי הלהקה באמצעות הערכת צריכת המזון איננה יעילה בגיל הצעיר עקב משיכת תערובת נמוכה מהמיכלים . מדי מים לא יקרים יכולים לשמש את הלולנים ולתת הערכה מדויקת למדי ת לא ישירה של  צריכת המזון . צריכת המים של הלהקה יכולה להיות מושווית לגרף מס 1 ולתת השוואה ובדיקה האם צריכת המים ומכאן צריכת המזון נמצאים בתחום הנכון . יותר חשוב ת על ידי מדידה יומית ורישום של צריכת המים ניתן לבצע השוואות ללהקות עתידיות .האם המבנה נמצא בפיגור לעומת הגרף ההיסטורי ? אם כן ישלבצע פעולות מתקנות כמו כוון גובה מים, טמפרטורת מבנה ת נגישות למזון .אם הלהקה נמצאת במצב טוב יותר מהלהקה שאליה משווים צריך לבצע חשיבה מה ייתכן והתבצע שונה .

חשוב לציין כי צריכת מים במהלך השבוע הראשון יכולה להיות נמוכה פשוט עקב משקל נמוך של האפרוחים . אפרוחים קטנים יטו לאכול פחות מאפרוחים גדולים .זה לא אומר שהם אינם יכולים להדביק את הפער . במקרים של אפרוחים קטנים יותר חשוב לתת תשומת לב מיוחדת על מנת לאפשר התחלת גידול טובה כמה שאפשר . מכין שלאפרוחים קטנים טמפרטורת גוף נמוכה יותר

ושעור גבוה יותר של אבדן חום לסביבה , טמפרטורת המבנה צריכה להיות גבוהה יותר . קווי השתיה צריכים להיות קרובים יותר לרצפה וכמות המזון המפוזרת על הרצפה- גבוהה יותר . מעקב יומי אחרי צריכת המים יכולה לתת הערכה טובה לגבי התקדמות הלהקה

לסיכום : ליכולת לנטר את צריכת המים היומית במהלך הימים הראשונים בצורה מדויקת יכולים להיות יתרונות גדולים .