Skip to main content

שעת ההטלה ואיכות הביצה - שגיא זגורי - תזונאי


eggs_news

שעת ההטלה ואיכות הביצה

שגיא זגורי, תדמיר

המטילות שאת ביציהן אנו צורכים, מטילות ביצים במטלים בעלי אורך משתנה. תְּטוּלָה או מַטַל (באנגלית - Clutch) הוא המונח העברי המתאר רצף הטלה במהלכו מוטלת ביצה בכל יום במשך מספר ימים עוקבים. בין מטל אחד למשנהו ישנה הפסקה של יום או יותר במהלכם לא מוטלות ביצים כלל. אורכו של המטל ומשך ההפסקה שבין מטלים הם הפרמטרים הקובעים את אחוז ההטלה של הלהקה.

אורך הזמן שחולף בין הטלת ביצה אחת לשניה נע בין 24 ל29 שעות1. נמצא שככל שהרצף ארוך יותר, פרק הזמן בין הטלה אחת לשניה קצר יותר. אורכו של רצף ההטלה הולך ומתקצר עם התבגרות המטילה. בד בבד, פרק הזמן שבין סיום רצף הטלה אחד לתחילתו של הרצף הבא מתארך, כך שעם התבגרות הלהקה יש יותר ויותר עופות שנמצאים במצב של הפסקה בין רצפי הטלה ומכאן בעצם הירידה באחוז ההטלה.

למטילה, כאמור, נדרש זמן ארוך יותר מ24 שעות בין הטלה אחת להטלה הבאה, כלומר, בכל יום ההטלה תתרחש מעט מאוחר יותר מהיום שלפניו, כך שבתחילת רצף ההטלה היא תטיל מוקדם בבוקר ולקראת סופו היא תטיל בשעות אחרי הצהריים. לאחר מכן היא תפסיק להטיל למספר ימים ובתחילת המטל הבא תטיל שוב בתחילת היום. יש לציין כי המטילות המודרניות מסוגלות להתמיד ברצפי הטלה ארוכים מאוד כך שהן מטילות בדר"כ את הביצה בערך באותה שעה בכל יום. יוצא שקיים חלון זמן שבו מוטלות רוב הביצים של אותו יום, ורק מיעוטן מוטלות לפני או אחרי זמן זה. מאחר וההטלה מפוזרת יחסית על פני מרווח זמן צר, בלולים נטולי כלובים עשויה להיווצר תחרות חזקה על מקום בקיני ההטלה בשעות הקריטיות. במידה ולא ינקטו אמצעים ממשקיים כדי למנוע תחרות זו – אחוז ביצי הרצפה יהיה גבוה.

מחקרים רבים קשרו בין משקל ביצה גבוה יותר לזמן הטלה מוקדם יותר2,3,4. אחד הניסויים5 המוקדמים שנעשו על מנת לבחון את התופעה היה ב1979. בניסוי זה אספו Arafa וחובריו ביצים במרווחים של שעתיים ומצאו שביצים שהוטלו מוקדם בבוקר היו כבדות יותר מהביצים שהוטלו מאוחר יותר.

במחקר6 שנערך בנושא שעת ההטלה בשנת 2002 ע"י חגית ארזי משה"מ, נמצא כי ההטלה בלול מתפלגת בצורה אופיינית, כך שאחוז הביצים המוטלות בלול מגיע לשיא כ-4 שעות לאחר הדלקת האורות ולאחר שיא זה אחוז הביצים המוטלות הולך ויורד. עוד נמצא כי כ-6 שעות לאחר הדלקת האורות, 84% מהביצים של אותו יום כבר הוטלו. כלומר אותו חלון זמן נפתח כשעתיים לאחר הדלקת האור ונמשך כ-4 שעות במהלכן רוב הביצים מוטלות.

 

בניסוי הנ"ל נבדק גם הקשר בין שעת ההטלה למשקל הביצה ונמצא שככל שהביצה הוטלה מוקדם יותר, משקלה היה גבוה יותר:

 

 

למרות שחלפו 20 שנים מאז שנעשה המחקר הנ"ל ולמרות שהמטילות נתונות לשינויים גנטיים תמידיים, מנתונים שאספתי בחודשים האחרונים בלול הטלה גדול בצפון הארץ עולה שהעקרון נשמר ותקף גם היום. באותו לול שבו בדקתי את הנושא, אספתי ביצים 3 שעות לאחר הדלקת האורות, ושוב לאחר 3 שעות. נצפה פער משקלי של 2 גרם, ולעיתים של 2.5 גרם, לטובת הביצים המוקדמות.

בניסוי שנעשה ב19974 השוו החוקרים את דפוסי ההטלה לאורך היום של מטילות מקווים גנטיים שונים (דקאלב והייליין W-36) ומצאו שהביצים באופן קבוע שקלו יותר בבוקר ושמשקל הביצה יורד ליניארית לאורך היום. השינויים במשקל הביצה לאורך היום נעו בין 2 ל-9 גרם!

איכות הקליפה מושפעת מגורמים שונים. ביניהם גיל המטילה, קו גנטי, תזונה וזמן ההטלה. לזמן ההטלה תפקיד פיסיולוגי חשוב ביותר בקביעת איכות הקליפה מפני שכמות הקליפה המושקעת על גבי הביצה היא פונקציה ליניארית של זמן השהיה ברחם (=בלוטת הקליפה). בנוסף ידוע על קורלציה גבוהה בין משקל הביצה לחוזק הקליפה. למעשה, נמצא שאיכות הקליפה בביצים שהוטלו אחרי הצהריים היתה גבוהה יותר7. זה בא לידי ביטוי בקליפות חזקות יותר במשקל גבוה יותר.

מה קורה בלולי הרביה?

בדומה לביצי מאכל, גם בביצי רביה נמצא שהביצים שהוטלו מוקדם בבוקר בעלות משקל גבוה יותר מהביצים המאוחרות. עוד נמצא שגם פרמטרים של איכות הקליפה מתנהגים כמו בביצי מאכל – קליפות עבות וחזקות יותר ככל שזמן ההטלה מאוחר יותר. לעומת זאת, בעוד שאצל מטילות מסחריות, הגורם בעל ההשפעה העיקרית על זמן ההטלה הוא שעות התאורה, במטילות כבדות שנמצאות תמיד במצב של הגבלת מזון, נמצאה אינטרקציה משמעותית בין שעת ההאכלה לשעת ההטלה8.

אחוז הפוריות בביצים שהוטלו מוקדם בבוקר היה נמוך יותר מאשר בביצים המאוחרות, גם במטילות כבדות10 וגם בתרנגולות הודו11. נתון זה מהווה הסבר לירידה החדה בפוריות של להקות רביה כבדה זקנות. כאמור, ביצים מוקדמות הן הביצים הראשונות ברצף ההטלה. עם התבגרות הלהקה, רצפי ההטלה הולכים ומתקצרים. הימצאותן של ביצים ראשונות ברצף עולה, ומכאן לירידה בפוריות הכללית.

לסיכום, אורכו של רצף ההטלה הינו הגורם המכריע מבחינת איכות הביצה. ראינו שהביצים הראשונות ברצף ההטלה מוטלות ראשונות, שוקלות יותר, בעלות קליפה איכותית פחות ובמקרה של עופות רביה גם אחוזי הפוריות והבקיעה שלהן נמוכים יותר. כאשר רצפי ההטלה קצרים, יש אחוז גבוה יותר של ביצים ראשונות-ברצף.

 

מקורות

1Yoo et al., 1986

2 Choi et al., 1981

3 Arafa et al., 1982

4Patterson, 1997

5Arafa et al., 1979

6 אפיון ביצים בהתאמה לשעת הטלתן https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/moag-field-trial-214

7Pavlovski et al., 2000

8Brake 1985

9Goerzen et al., 1996

10Bacon and Nestor, 1979