"הקבוצה הירושלמית לייבוא ושיווק מספוא " בע"מ


 

"הקבוצה הירושלמית" בבעלות "קבוצת תדמיר" מייבאת ומשווקת גרעינים וחומרי גלם אחרים לענף התערובות ולענף מרכזי המזון לבקר.

בשנתיים האחרונות החברה נכנסה לתחום גידול בקר וצאן לבשר. לאחרונה בהמשך לתחום הגידול, החלה גם לפעול בתחום שחיטת הבקר והצאן לשווק רבעים גולמיים (עדיין לפני פירוק ואריזה לצרכן הסופי) ללקוחות שונים.

הן פעילות הגידול והן פעילות השחיטה והשווק מבוצעות במסגרת חברות בת נפרדות של ה"הקבוצה הירושלמית".

במערך זה משלימה ה"קבוצה הירושלמית" את כל השרשרת: החל מהספקת חומרי הגלם, הספקת תערובות (דרך "קבוצת תדמיר"), גידול, שחיטה ושיווק הבקר והצאן.  

החברה מנוהלת ע"י אלון אודסה.

רו"ח רבי שפירא משמש כיו"ר החברה.