תערובות פיטום הודים החל מ-01/09/2021Printer Friendly, PDF & Email
טלפון להזמנת תערובת: ישיר: 1-800-212-200 (על חשבון המכון).
  ישיר: 02-9906888, מרכזייה: 02-9914811, שלוחה 888.
  מספר פקס להזמנות תערובת או למרשמים רפואיים-  02-9994988.

 

מספר תערובת סוג מועד האבסה בשבועות

אנרגיה

חלבון ב-% צורה מחיר בש"ח
תערובות סטרטר
6110 קדם סטרטר 0-3 2800 27.5 פירורים 3262
6210 סטרטר 4-6 2850 25.5 פירורים 3036
6510 סטרטר כופתיות 5-6 2850 25.5 כופתיות 3036
תערובות רגילות
6710 מעבר 7-9 2950 23.0 כופתיות 2835
6730 גידול 1+ קוקציד 10-12 3100 21.0 כופתיות 2757
6750 גידול 2 13-15 3150 18.0 כופתיות 2687
6770 פיטום 16-18 3200 17.0 כופתיות 2608
6790 פיטום גמר 19 - שיווק 3200 14.5 כופתיות 2470
תערובות עתירות אנרגיה
6550 מעבר עתירה 7-9 3025 23.5 כופתיות 2954
6570 גידול 1 עתירה 10-12 3200 21.5 כופתיות 2937
6590 גידול 2 עתירה 13-15 3250 18.5 כופתיות 2810
6630 פיטום עתירה 16-18 3300 17.5 כופתיות 2735
6670 פיטום גמר עתירה 19 - שיווק 3300 15.0 כופתיות 2583
תערובות רבייה
5850 הטלה רבייה 18 + פיסאל   2950 18.0 כופתיות  
5910 רבייה תרנגולים + פיסאל   2900 10.0 כופתיות  
5930 קיום + פיסאל   2750 11.0 כופתיות  
 

הערות

1. מחיר התערובת אינו כולל מע"מ.
2. המחיר לסוף חודש השוטף בלבד, האשראי : שוטף+60 יום, הריבית על האשראי היא  , 0.85%, ריבית הפיגורים 1.15%.
3. מחיר ההובלה לטון בתפזורת 53 שקלים. הזמנות קטנות מ 1 טון תחויבנה במחיר הובלה של 1 טון.
4. מחיר 20 שקים ריקים לון תערובת 35 ש"ח.
5. הקוקסידיוסטט בתערובת 6110, 6210, 6510, 6570, 6710, 6730 הוא אבטק במינון 90-110 גרם חומר פעיל לצאלוציד לטון תערובת..
6.תערובות רפואיות מסופקות רק לפי מרשם כתוב של הרופא הוטרינרי המטפל ולא פחות מ 3 טון.