תערובות הטלה ורבייה החל מ 01/09/2021Printer Friendly, PDF & Email
טלפון להזמנת תערובת: ישיר: 1-800-212-200 (על חשבון המכון).
  ישיר: 02-990688, מרכזייה: 02-9914811, שלוחה 888.
  מספר פקס להזמנות תערובת או למרשמים רפואיים-  
מספר תערובת סוג מועד האבסה בשבועות אנרגיה מטבולית חלבון ב-% צורה מחיר בש"ח
חידוש לפרגיות קלות - ביצי מאכל
3110 סטרטר - אפרוחות 0-3 2850 20.0 פירורים 2492
3210 אפרוחות 4-7 2800 18.5 פירורים 2270
3310 פרגיות 8-14 2800 14.5 פירורים 2005
3410 פרגיות מעבר 15-16 2800 17.5 פירורים 2080
מטילות - תערובות פרמיום
4210 פרמיום מטילות 18 פרור 20-40 2800 18.0 פרורים 2100
4000 פרמיום מטילות 18 לחוצה 20-40 2800 18.0 לחוצה 2143
4310 פרמיום מטילות 17.5 פרור מ-41 2700 17.5 פירורים 2012
4020 פרמיום מטילות 17.5 לחוצה מ-41 2700 17.5 לחוצה 2060
4330 מטילות 17 פרורים  מ-41 2650 17.0 פרורים 1940
4040 מטילות 17 לחוצה מ-41 2650 17.0 לחוצה  1990
4410 מטילות 16 פרורים   2750 16.0 פרורים 2000
4010 מטילות 16 לחוצה   2800 16.0 לחוצה  
 
חידוש לפרגיות - רבייה קלה
3111 סטרטר  אפרוחות רביה LSL   2700 17.0 פירורים 2482
3211 אפרוחות רביה LSL   2750 17.0 לחוצה 2229
3311 פרגיות רביה LSL   2750 16.0 פרורים 1978
3411 פרגיות מעבר רביה LSL   2800 16.0 פרורים 1943
4490 נשירה - במשך 3 שבועות אחר הצום     פרורים 1653
הטלה - רבייה    
5150 התחל הטלה מעבר 17-22 2700 15.5 פירורים 2360
5170 הטלה רבייה SDS 23-25 2700 16.0 פירורים 2497
5210 הטלה רבייה כבדה א' 26-36 2700 16.0 פירורים 2477
5250 הטלה רבייה כבדה ב' 37-50 2700 15.5 פירורים 2333
5310 הטלה רבייה כבדה ג' 50-סיום 2750 15.0 פירורים 2300
5290 זכרים - רבייה כבדה   2800 12.0 פירורים 2080
5410 הטלה רבייה קלה  מ-18 שבועות 2750 17.5 פירורים 2417
5430 הטלה רבייה קלה 2 מ-40 שבועות 2750 16.0 פירורים 2315
 

הערות

1. מחיר התערובת אינו כולל מע"מ.
2. המחיר לסוף חודש השוטף בלבד, האשראי : שוטף+60 יום, הריבית על האשראי היא  , 0.85%, ריבית הפיגורים 1.15%.
3. מחיר ההובלה לטון בתפזורת 53 שקלים. הזמנות קטנות מ 1 טון תחויבנה במחיר הובלה של 1 טון.
4. מחיר 20 שקים ריקים לון תערובת 35 ש"ח.
5. עלות תוספת הצבע בתערובת לקבלת חלמון צהוב-תפוז 33 ש"ח לטון תערובת, עוצמת הצבע - דרגה 12 לפי המניפה של חברת DSM השוויצרית.