תערובות צאן, בקר וחומרי גלם החל מ -01/08/21Printer Friendly, PDF & Email
טלפון להזמנת תערובת: ישיר: 1-800-212-200 (על חשבון המכון).
  ישיר: 02-9906888, מרכזייה: 02-9914811, שלוחה 888.
  מספר פקס להזמנות תערובת או למרשמים רפואיים-  02-9994988.
מספר תערובת סוג מועד האבסה בשבועות אנרגיה מטבולית חלבון ב-% צורה מחיר בש"ח
תערובות צאן
8510 טלאים 18      18.0 כופתיות 1855
8530 כבשים 18     18.0 כופתיות 1848
8550 כבשים 16     16.0 כופתיות 1800
8590 טלאים 22      22.0 כופתיות 1996
8610 טלאים 16      16.0 כופתיות 1780
8650 עיזים חולבות 15     15.0 כופתיות 1808
תערובות בקר
8710 יונקים 18      18.0 כופתיות 1915
8810 עגלים 16     16.0 כופתיות 1816
8830 עגלים 14     14.0 כופתיות 1785
8870 חולבות 16     16.0 כופתיות 1827
8890 חולבות 18     18.0 כופתיות 1899
תערובות סוסים
9910 תערובת סוסים     13.0 כופתיות 1810
חומרי גלם
110 תירס שלם     .   1160
111 תירס גרוס         1200
112 תירס לחוץ         1200
130 שעורה שלמה         1165
131 שעורה גרוסה         1205
240 כוספת סויה         2450
 

הערות

1. מחיר התערובת אינו כולל מע"מ.
2. המחיר לסוף חודש השוטף בלבד, האשראי : שוטף+60 יום, הריבית על האשראי היא  , 0.85%, ריבית הפיגורים 1.15%.
3. מחיר ההובלה לטון בתפזורת 53 שקלים. הזמנות קטנות מ 1 טון תחויבנה במחיר הובלה של 1 טון.
4. מחיר 20 שקים ריקים לון תערובת 35 ש"ח.
5. כל התערובות משוווקת בתצורת כופתיות.
6.תערובות רפואיות מסופקות רק לפי מרשם כתוב של הרופא הוטרינרי המטפל ולא פחות מ 2 טון.